Kontakt oss

Innsikt fra verdikjedearbeidet i KUDAF forprosjekt

Refleksjoner og funn fra verdikjedeanalyser.

Sist endret: 18.05.22 Del siden:

Vi har lest intervju av mer enn 40 mulige interessenter av KUDAF, og valgt 11 aktører som vi har hatt innledende møter med. Av disse valgte vi 4 verdikjeder, som alle besto av minst 2 parter. Våre refleksjoner og funn, uavhengig av aktør og verdikjede, er oppsummert i dette dokumentet.

Last ned og les hele dokumentet (PDF)