Kontakt oss

Om KUDAF

KUDAF skal sørge for bedre oversikt over hvilke data kunnskapssektoren sitter på, og mer strømlinjeformede og effektive løsninger for å gi tilgang til og styre tilgang til analysedata.

Sist endret: 04.03.24 Del siden:

En datadrevet kunnskapssektor

Kunnskapsdepartementet (KD) har ambisjon om at arbeidet i departementet, underliggende direktorater og virksomheter innenfor departementets sektoransvar skal være kunnskapsbasert. For å lykkes med denne ambisjonen er det avgjørende med et velfungerende kunnskapssystem som sikrer at det utvikles kunnskapsgrunnlag med kvalitet, legitimitet og relevans.

Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF) er et program for å realisere ambisjonen om en datadrevet kunnskapssektor. KUDAF skal utvikle en portal for deling av data for analyse, innsikt og innovasjon, og bidra til en sterkere kultur for samarbeid om data i sektoren.

Hvorfor trenger vi KUDAF?

Økosystemet KUDAF (Ill.: Open Peeps av Pablo Stanley)

Med KUDAF ønsker vi å skape en samlet oversikt over hvilke data – egnet for bruk i analyser – som finnes i sektoren. Løsningen gjør det raskere og enklere å finne data, utforske relasjoner mellom data hos ulike tilbydere, be om tilgang til dataene og få de utlevert.

Hvem er KUDAF?

Organisering av Programmet

Kunnskapsdepartementet har gitt HK-dir i oppdrag å gjennomføre KUDAF-programmet. HK-dir har det overordnede ansvaret for programmet og samordningsaktiviteter for sektoren. Teknisk utvikling av portal, infrastruktur, metadatakatalog, analyserom osv. gjøres av SIKT på oppdrag fra HK-dir. Programmet er finansiert over statsbudsjettet.

Hva gjør vi i KUDAF programmet?

Veikart for programmet

HK-dir har flere satsningsområder i KUDAF-programmet:

Samordningsaktiviteter

Programmet leder samordningsaktiviteter for å tilrettelegge for «Orden i eget hus» og deling av data i sektoren. Eksempler er fasilitering og ledelse av ressursgrupper og fagnettverk.
Les mer om samordningsaktiviteter

Infrastruktur

Som en del av programmet står gjenbruk av eksisterende felleskomponenter (med eventuelle tilpasninger) og nyutvikling av tekniske komponenter.

Sentralt i utviklingsarbeidet er utvikling av verktøy og dokumentasjon rettet mot tilbydere av data. Formålet er å gjøre det lettere å beskrive data med metadata og raskere bygge API-er.

For potensielle datakonsumenter og interessenter av data utvikles det en «publikumsløsning» med datakatalog og variabelutforsker, som skal gjøre det enklere å finne og forstå hvilke data som finnes i sektoren. Når man finner data man ønsker tilgang til skal det være enkelt å gjennom løsningen be om tilgang til disse.

For datatilbydere utvikles det systemer for mottak og behandling av forespørsler om tilgang til data, samt styring av tilganger til disse, om forespørsel godkjennes.

Les mer om utvikling av infrastruktur

Verdikjedeanalyser

Gjennom bruk av metoderammeverket «Verdikjedeanalyser» bistår KUDAF sektoren med å identifisere og tilgjengeliggjøre etterspurte data i datakatalogen som er tilgjengelig i publikumsløsningen til KUDAF.
Les mer om Verdikjedeanalyser

Juridisk forum

Juridisk Forum bistår programmet med juridiske bistand og avklaringer knyttet til deling av data.
Les mer om Juridisk Forum

Historikk og bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har gjennomført flere kartlegginger og utredninger av hvordan data i sektoren kan bidra til økt kunnskapsgrunnlag. Utredningen «Fremtidens deling av data i kunnskapssektoren» ble lagt fram i 2020. Denne utredningen dannet grunnlaget for etableringen av KUDAF-programmet i 2022.

Les mer om KUDAFs historie