Kontakt oss

Fra dataprodusent til datatilbyder

Overgangen fra å være en produsent av data til å bli en datatilbyder via KUDAF er et aktivt valg, og en strategisk beslutning som får følger på flere plan. Det er en modningsreise, og kan oppleves krevende og vanskelig å prioritere i en hverdag der man blir målt på andre faktorer enn deling av data.

Sist endret: 01.03.24 Del siden:

Valget handler om agere på et ønske om å muliggjøre verdiskapning på grunnlag av dataene som din virksomheten forvalter ved å dele dem internt – med partnere – eller med eksterne parter.

En slik beslutning får konsekvenser på flere plan; organisasjonelt, juridisk og teknologisk.

Vi jobber derfor kontinuerlig med en trinnvis veiviser hvor vi beskriver viktige trinn på veien fra å være en dataprodusent til å bli en datatilbyder i KUDAF.

Foto av Jukan Tateisi || Unsplash
Foto av Jukan Tateisi || Unsplash

1: Data oppstår

2: Lagring av data

3: Tilrettelegge data for analyseformål

4: Lagring av tilrettelagte data

5: Beskrive data ved hjelp av metadata

6: Registrere metadata i KUDAF

7: Oppføring i Felles Datakatalog

8: Tilgjengeliggjøre data via API

9: Registrere API i KUDAF

10: Håndtering av forespørsler om data

11: Videre Informasjonsforvaltning