Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

Her er en liste med ofte stilte spørsmål.

Sist endret: 12.05.21 Del siden:

Hvem blir påvirket av KUDAF?

Alle aktører i kunnskapssektoren som tilbyr data og alle aktører som har behov for data fra kunnskapssektoren.

Hvem kan bidra?

Alle som produserer og konsumerer data i kunnskapssektoren.

Hva vil KUDAF tilby?

For tilbydere av data vil KUDAF tilby en infrastruktur for å synliggjøre, beskrive og administrere tilgang til datasettene den enkelte datatilbyder besitter.

For konsumenter av data vil KUDAF tilby en oversikt over data som kunnskapssektoren forvalter.

Hvem står bak KUDAF?

KUDAF er resultatet av et initiativ fra Kunnskapsdepartementet som skal sikre at arbeidet i departementet, direktoratene og forskningsvirksomheter i andre sektorer som departementet har ansvar for, skal være kunnskapsbasert. KUDAF er et prosjekt som skal utvikle en infrastruktur og et økosystem for data for å gi en sikrere, mer effektiv, og økt deling av data fra kunnskapssektoren.

Hva er rollen til KUDAF?

KUDAF vil være en formidler av data mellom datatilbydere i kunnskapssektoren og konsumenter som har behov for data fra kunnskapssektoren.

Hvilke data vil KUDAF formidle?

KUDAF vil formidle data til sekundærbruk/analyseformål. Dette omfatter både åpne data og data med begrenset offentlighet som kunnskapssektoren forvalter. KUDAF skal gi gode søkemuligheter for å finne relevante datasett, vilkår for å ta dem i bruk, samt få tilgang til data dersom vilkårene er oppfylt, og ta dataene i bruk.

Hvorfor trenger vi KUDAF?

Her kan du lese en egen sak om hvorfor vi trenger KUDAF.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?