Kontakt oss

Metodebeskrivelser for verdikjedearbeid

KUDAF har utviklet en systematisk måte å arbeide med og avdekke utfordringer med datadeling mellom ulike aktører og virksomheter.

Sist endret: 18.05.22 Del siden:

Arbeidet med slike verdikjeder og dataflytanalyser har som mål å sikre sektoren bedre oppgaveløsing, mer effektiv bruk av data og sikre relevant dataflyt med utgangspunkt i data som fins, altså datadeling.

I forprosjektet har vi funnet et potensial for bedringer i alle prosesser vi har vært involvert i. Det er flere steder behov for en systematisk gjennomgang av hvordan dataproduksjon og dataflyt mellom virksomheter foregår. Ulike hindre gjør at dataflyt, og gjenbruk av data, i flere verdikjeder ikke er hensiktsmessig skrudd sammen. Samtidig mangler sektoren oversikt over hva som skal til for å lykkes med deling av data.

Arbeidet viser at virksomheter trenger en koordinerende aktør som fasiliteter samtaler om bruk og deling av data i sektoren. Mange er ikke klar over hvilke nyttige data andre sitter på, eller at andre er interessert i «sine» datasett. Det har flere ganger vist seg at viljen til å samhandle og samarbeide er der, men at aktørene ikke vet om hverandre.

Sektoren trenger verktøy for å bedre datadelingen, og gjøre den mer effektiv. Derfor har forprosjektet beskrevet hvordan det systematiske arbeidet kan utføres, samt utviklet et datakanvas. Datakanvas er en enkel metode for å vurdere egne og andres dataprodukter, og hvordan disse kan utnyttes bedre. Vi ser også at det å visualisere dataflytene for både datakonsument og datatilbyder bidrar til at aktørene forstår bedre hvordan ulike data påvirker hverandres oppgaver, og at det er enklere å se på forbedringspunkter med en slik visualisering.

Last ned og les hele dokumentet (PDF)