Kontakt oss

Referansearkitektur for KUDAF

Referansearkitekturen kan betraktes som en veiledning til helhetlig datadeling i kunnskapssektoren og skal bidra til å øke samhandling og støtte bruksområdene for data.

Sist endret: 04.10.22 Del siden:

Den gir retningslinjer for hvordan den tekniske infrastrukturen skal bygges (løsningsarkitekturen) og hvordan informasjonsforvaltning skal drives gjennom tydelige roller og ansvar samt veiledning for å utvikle og utnytte nødvendige evner.

Utviklingen av evner organiseres i en reise fra en applikasjonssentrisk arbeidsmåte og over til en data og kunnskapsdrevet tilnærming. Reisen starter med å forstå og utnytte egne data for egne mål, og utvikler seg gjennom fasene til å inkludere forbedret samhandling med andre for å skape innsikt og gevinst i kunnskapssektoren og i samfunnet generelt.

Referansearkitekturen veileder aktørene i hvilke tiltak de skal foreta seg, og i hvilken rekkefølge, for å oppnå en effektiv «reiserute». Gevinstene fra kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF) oppnås underveis på denne reisen. Referansearkitekturen tar utgangspunkt i en visjon for datafelleskapet og inneholder:

- En «reisebeskrivelse» til målbildet i form av en virksomhetsstige for aktørene i Kunnskapssektoren

- Definisjoner på sentrale konsepter som inngår i målbildet

- En beskrivelse av virkemidlene brukt for å oppnå målbildet

Last ned og les hele dokumentet (PDF)