Kontakt oss

Beskrive data ved hjelp av metadata

Metadata er beskrivende informasjon som hjelper med å forstå, organisere og administrere de underliggende dataene. Beskrivelse av data med metadata er kritisk for bruken, forvaltningen og verdien av dataene når de skal brukes til analyseformål. KUDAF er avhengig av at tilbydere beskriver tilgjengelige data med spesifikke metadatastandarder for å kunne liste de ut i sin datakatalog.

Sist endret: 28.02.24 Del siden:
KUDAFs datakatalog

Ved å gi detaljert og nøyaktig metadata øker man transparensen og tilliten til dataene, og sikrer at dataene kan være en bærekraftig og verdifull ressurs over tid.

Det finnes mange ulike metadata-standarder for å beskrive data. KUDAF har valgt sine på bakgrunn av hva Felles Datakatalog bruker, og hva som gjør det mulig å visualisere datamodeller i løsningen uten å ha tilgang til de faktiske dataene. Standardene heter DCAT-AP-NO og GSIM.

Gode metadatabeskrivelser er en forutsetning for KUDAF å kunne lage en løsning for å finne og be om tilgang til analysedata fra ulike tilbydere, uten å faktisk ha tilgang til de dataene.

Metadata beskriver typisk aspekter som:

Finnbarhet:
Metadata gjør det mulig for brukere å oppdage dataressurser gjennom søk. De fungerer som nøkkelord eller indekstermer som gjør det enklere å finne relevante datasett blant store datamengder.

Kontekstualisering:
Metadata gir kontekst til dataene, forklarer hvordan og hvorfor dataene ble samlet inn, og hvordan de bør tolkes. Dette er avgjørende for forståelsen og korrekt bruk av data.

Interoperabilitet:
Ved å beskrive data med standardiserte metadata kan datasett enklere deles og brukes på tvers av ulike systemer, organisasjoner og disipliner, noe som fremmer samarbeid og integrasjon.

Gjenbrukbarhet:
Metadata gir informasjon om hvordan og under hvilke forhold dataene kan gjenbrukes. Dette inkluderer lisensieringsinformasjon, restriksjoner, og anbefalinger for hvordan dataene kan kombineres med andre datakilder.

Kvalitet og pålitelighet:
Metadata kan inneholde informasjon om kvaliteten og påliteligheten til dataene, inkludert oppdateringsfrekvens, nøyaktighet, og relevante advarsler om kjente begrensninger.

Bevaring og vedlikehold:
Metadata hjelper organisasjoner med å holde oversikt over sine dataressurser over tid. Dette inkluderer informasjon om når dataene ble opprettet, endret og hvordan de skal bevares.

Sporing og revisjon:
Metadata registrerer endringer og sporer dataens historikk, noe som er essensielt for revisjon, feilsøking og etterlevelse av regelverk.

Tilgangsstyring:
Metadata kan beskrive tilgangsrettigheter og -restriksjoner, som hjelper til med å håndheve datasikkerhet og personvernpolicyer.

Effektivitet:
God metadataforvaltning kan spare tid og ressurser ved at brukere og systemer raskere kan identifisere og hente ut de nødvendige dataene uten å måtte gjennomgå unødvendige datasett.

Juridiske og etiske forpliktelser:
Metadata kan inneholde viktig juridisk informasjon som opphavsrett, personvern, og etiske retningslinjer knyttet til bruk av dataene.

Hvordan gjøres dette i praksis

Det finnes mange måter å dokumentere data med metadata; fra enkel dokumentering i lett tilgjengelige verktøy, som Excel e.l., til bruk av store metadata-suiter som Colibri e.l.

I KUDAF leser datakatalogen inn filer av typen JSON, som er strukturert på en spesifikk måte.

Infrastruktur-teamet i KUDAF ser nå på muligheten for å lage en løsning der hver enkelt tilbyder i KUDAF kan definere og forvalte sine egne metadata i en nettbasert brukervennlig løsning.

Kontakt oss om du er nysgjerrige på dette arbeidet eller ønsker bistand til å få beskrevet dine data.