Kontakt oss

Lagring av data

Hvor og hvordan data lagres er relevant for prosessen videre når man ønsker bli en datatilbyder. Det er derfor nyttig å ha gjort seg noen refleksjoner rundt hvor og hvordan ulike data lagres i sin virksomhet. Lagring av data er en viktig del av moderne informasjonsteknologi. Det er flere grunner til at data lagres, og hvordan dette gjøres kan variere avhengig av formål og bruk.

Sist endret: 26.02.24 Del siden:

Noen eksempler på hvordan data kan lagres:

Ulike måter å lagre data på

Databasesystemer:
De fleste tjenester lagrer data i databasesystemer spesifikt tilpasset behovene til tjenesten. Databasene kan være lokale eller i skyen.

Dokument-filer:
Den kanskje mest opplagte måten å lagre data på er dokumenter i filsystemer. Dette skjer ved at man benytter programvare (som f.eks. office-pakken) og lagrer arbeidet man gjør for senere bruk. De senere årene er det blitt stadig mer vanlig å lagre dokumenter i skybaserte filsystemer (som sharepoint, onedrive, dropbox eller liknende) i stedet for lokalt på sin egen datamaskin.

Loggfiler:
Loggfiler brukes til å registrere hendelser og aktiviteter i tjenesten. Disse filene kan være nyttige for feilsøking, diagnostikk og sikkerhetsformål.

Datavarehus:
Noen tjenester benytter dedikerte datavarehus-løsninger for å lagre store mengder data for analyseformål.


Om ikke data er spesifikt samlet inn for å brukes til analyse eller forskning – men operative data brukt i tjenesteleveranser – så må det som regel tas et aktivt valg om å tilgjengeliggjøre dataene utenfor systemene de allerede finnes i.

En slik beslutning bør involvere ressurser fra teknisk, faglig og administrativ side i virksomheten, da det får ressursmessige konsekvenser og krever aktiv involvering fra flere parter. Les videre for å se hva som må gjøres og hvem som bør involveres når.

Ved anskaffelser eller nyutvikling av nye IT-løsninger

Ved utvikling aller anskaffelse av nye IT-løsninger, hvor operasjonelle data håndteres, er det hensiktsmessig å vurdere om data forvaltet i løsningen kan være av verdi i analyse eller forskningsformål. Det er blitt stadig viktigere å vurdere effekt eller gevinst når man gjennomfører tiltak i det offentlig. Ved nyanskaffelser anbefaler vi en vurdering av om det er mulig å måle gevinst eller effekt av tiltakene systemet er en del av. I så fall kan det være hensiktsmessig å planlegge for registrering og deling av disse dataene som en del av anskaffelsen.