Kontakt oss

Juridisk Forum

Deling av data stopper ofte opp på juridiske usikkerheter. KUDAF har en juridisk faggruppe, med medlemmer fra sentrale aktører i sektoren, som bistår ved slike utfordringer. De sørger også for at programmets uttak er i tråd med gjeldende lover og regler.

Sist endret: 01.03.24 Del siden:

Det juridiske forumet ble etablert i april 2023 og består av følgende faste medlemmer: 

– Leder: Mia Gjeldnes (HK-dir)
Torgeir Hovden (HK-dir)
Siri Tenden (Sikt )
Nina Kjellstrøm (Sikt )

Det primære arbeidet for forumet fremover vil være å bidra i verdikjedeanalyser knyttet til å avklare juridiske aspekter for deling av data med basis i konkrete databehov som identifiseres i verdikjedeanalysene som KUDAF-programmet arbeider med.

Det juridiske forumet bidrar også i juridiske avklaringer knyttet til at KUDAF har tildelt stimuleringsmidler til to prosjekter/virksomheter som har tilrettelagt egne variabler for overføring til microdata.no for å inngå i analyser med kopling til andre variabler i microdata.no-plattformen.

Det juridiske forumet er tett involvert når infrastrukturprosjektet designer og utvikler tjenester som understøtter informasjonssikkerhet og personvern, eksempelvis utvikling av søknadsløsning for tilgang til data og pseudonymiseringstjeneste for utlevering av personopplysninger som skal utvikles i 2024.

Hvis du har spørsmål knyttet til konkrete utfordringer med datadeling og føler du kunne ha hatt behov for å få vurdert saken i et juridisk forum: Ikke nøl med å ta kontakt!