Kontakt oss

Om det valgte konseptet

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det gjennomført flere utredninger. Utredningen «fremtidens deling av data i kunnskapssektoren» fra 2020 viser grunnlaget for det anbefalte konseptet.

Sist endret: 04.03.24 Del siden:

Konseptvalg: K12 – Orden i kunnskapssektoren

Konseptet for KUDAF legger til grunn følgende føringer og prinsipper:

– Dataprodusentene har best oversikt og forutsetninger til å realisere Difis strategi om «Orden i eget hus» selv.

– Organisering og forvaltning av data må skje desentralisert og spredt ute hos de ulike datatilbyderne.

– HK-dir og KUDAF skal være en koordinerende aktør og ha ansvar for å støtte samhandling på tvers av alle dataprodusentene.

– KUDAF skal realisere en infrastruktur og portal som gjør deling av data mulig.

Dataformidling av desentraliserte data

Dataformidling i KUDAF bygger på samme prinsipper som Airbnb økosystem:

Prinsippskisse for Airbnb's virksomhetsmodell

I et KUDAF økosystem har KUDAF samme rolle som Airbnb. Datatilbyderne har samme rolle som en host og datakonsumentene tilsvarer en visitor. Datavariablene må beskrives og tilrettelegges på samme standardiserte måte som en bolig i Airbnb. På samme måte som at en utleier selv bestemmer hvem som får leie boligen i Airbnb, bestemmer en datatilbyder selv hvem som skal få utlevert data.

Kudafs virksomhetsmodell

KUDAF skal ikke samle inn data for distribusjon, men heller tilby teknologi som forenkler utforskning og utlevering av data. Datatilbyderne får prosesser, beste praksis og standarder å forholde seg til, samt bistand når det er ønskelig eller nødvendig.

KUDAF legger til rette for brukervennlige prosesser for å finne og be om tilgang til data. Tilbydere i økosystemet får verktøy og støtte til å vurdere bruk og tilganger, samt effektive måter å styre tilganger til eller utlevere data. KUDAF tar også høyde for sikker håndtering av sensitive data og pseudonymisering. Utlevering av data fra datatilbyder skjer via API til filer, analyseverktøy og sikre analyserom.

Hvem er interessentene til KUDAF?

Tilgang til å søke om å få analysedata via KUDAF er åpent for alle. Datatilbydere er i utgangspunktet de som har analysedata for kunnskapssektoren. Det kan også være Datatilbydere utenfor kunnskapssektoren som har analysedata som er relevante for kunnskapssektoren. KUDAF ønsker å være tilgjengelig for alle som vil bidra til en mer datadrevet offentlig sektor, med kunnskapssektoren som sitt fokusområde.

KUDAFs datakonsumenter
KUDAFs datatilbydere