Kontakt oss

Samordningsaktiviteter

Et av virkemidlene til KUDAF-programmet er at det har etablert en ressursgruppe for «Orden i eget hus».

Sist endret: 28.02.24 Del siden:

Ressursgruppe for «Orden i eget hus»

Denne ressursgruppen kan bistå organisasjoner med å starte dette arbeidet og fasilitere en gjennomgang av veilederen for «Orden i eget hus» sammen med et utvalg deltagere.

Ressursgruppen arbeider med å gradvis få oversikt over data og datasett og statusen på disse i arbeidsmøter sammen med deltagere fra organisasjonen. Målsetningen er å gjennomføre flere iterasjoner med en Business Model Canvas-metodikk for å få mest mulig kunnskap om hva som eksistere av data i den gitte organisasjonen og statusen på disse.

Kontakt oss gjerne for å få informasjon om dette arbeidet, eller hjelp og støtte til å starte med oppstart av dette i deres organisasjon.