Kontakt oss

Verdikjedeanalyser

Kunnskapssektoren har et stort omfang av datakilder og potensielle datatilbydere som burde synliggjøre sine data via KUDAF. Det er krevende for de som har behov for analysedata å vite hva som finnes av data og hvor man skal henvende seg for å få tilgang til dem. I tillegg er det å få tilgang til data en uoversiktlig, omstendelig og lite standardisert prosess som varierer fra virksomhet til virksomhet.

Sist endret: 28.02.24 Del siden:
KUDAF koordinerer en prosess mellom datakonsument og -tilbydere

Hvorfor jobber vi med verdikjedeanalyser?

Gjennom verdikjedeanalyser fasiliterer KUDAF en prosess mellom datakonsumenter og potensielle datatilbydere. Sammen identifiserer vi kunnskapsbehov, hvilke data som kan dekke disse og potensielle kilder og datatilbydere. Målet er at dette vil føre til at data av interesse tilgjengeliggjøres i økosystemet KUDAF jobber med å realisere.

Verdikjedeanalyser er verktøy for å identifisere behov, muligheter og utfordringer, og for å skape samarbeid og felles forståelse mellom datakonsument og datatilbyder.

Hvordan jobber vi med verdikjedeanalyse?

Visualisering av prosessen

I verdikjedeanalysen tar vi utgangspunkt i noen som har et kunnskapsbehov; en datakonsument. Metodikken tar utgangspunkt i å identifisere:

- Hvem er datakonsumenten?
- Hva er kunnskapsbehovet?
- Hvilke data dekker kunnskapsbehovet?
- Hvem er potensielle datatilbydere?

Når potensielle datatilbydere er identifisert og prioritert, etableres en dialog og samarbeid mellom disse og konsument for ytterligere innsikt og ytterligere spissing og presisering av hvilke data som bør tilgjengeliggjøres i KUDAF.

Når vi har blitt enige om et målbilde, starter prosessen for tilbydere(ne) å tilgjengeliggjøre data i KUDAF.

Alternativt kan vi starte med tilbyder-siden av verdikjeden: Mange offentlige virksomheter har data som de vet er interessant, eller som blir jevnlig forespurt. I disse tilfellene kan vi gå inn og bistå datatilbyder med å tilgjengeliggjøre sine data i KUDAF.

Visualisering av Verdikjeden

En viktig del av verdikjedeanalysen er visualiseringen av verdistrømmen – fra datakonsumenten til datatilbyder – med byggeklosser som angir kunnskapsbehov, data-elementer og mulig datatilbydere.

Når verdikjeden er kartlagt og visualisert kan vi skape felles forståelse nåsituasjonen og målbildet, og gå inn målrettet for å jobbe med mulighetene og utfordringene for deling av data.

Noen verdikjedeanalyser vi jobber med

Forsker ved UiO:
Effekt ved bruk av digitale hjelpemidler i barneskolen/grunnopplæringen

HK-dir:
Dimensjonering av høyere utdanning

HK-dir:
Bruk og effekt av universell utforming, inkludering og helhetlig læringsmiljø i høyere utdanning.