Kontakt oss

Data oppstår

Data oppstår gjennom en rekke interaksjoner, målinger og observasjoner eller registreringer av informasjon – avhengig av kontekst, type informasjon og formål. Det er mangfoldet i disse datakildene som gjør at data kan være så verdifullt for analyse og innsikt.

Sist endret: 01.03.24 Del siden:

En datatilbyder bør være bevisst på hvilke data som håndteres: Hvordan og hvorfor samles de inn? Hva formålet med dataforvaltningen er? Og forvaltes dataene på en måte som er i henhold til formålet? Om man har dette på stell kan man si at man har «Orden i eget hus» – DigDirs måte å beskrive at man har kontroll på informasjonsforvaltingen sin.

«Analysedata» eller «data brukt til tjenesteleveranser» / «operasjonelle data»?

Data oppstår

En vanlig, og nyttig, distinksjon når man snakker om data er om de anvendes til analyseformål, eller om det er operasjonelle data brukt for å støtte driften av en virksomhet eller leveransen av en tjeneste.

Dette påvirker hvordan data er strukturert og hvordan de teknisk og organisatorisk forvaltes – noe som har noe å si for prosessen videre på veien til å bli en datatilbyder.

Data brukt til analyse

Formål: Analysedata brukes hovedsakelig for å forstå trender og mønstre og gir ny innsikt. De er ofte historiske og brukes til å ta informerte beslutninger basert på tidligere hendelser og atferd.

Egenskaper: Dataene er ofte store og komplekse, og kan komme fra forskjellige kilder. De kan kreve avanserte metoder for dataanalyse og statistikk.

Eksempler: Kundedata brukt til markedsanalyse, data brukt i forskning, salgsdata for å forstå kjøpsmønstre, eller brukerdata for å optimalisere en nettside.

Data brukt til tjenesteformål / operasjonelle data

Formål: Operasjonelle data støtter driften av en tjeneste eller virksomhet. Data fanges opp, lagres og behandles som regel i sanntid.

Egenskaper: Operasjonelle data finnes i databaser, og er optimalisert for bruk i applikasjoner eller mikrotjenester. De oppdateres kontinuerlig, og designet tar hensyn til at flere personer kan jobbe med samme data samtidig.

Eksempler: Kundeinformasjon brukt for å fullføre en transaksjon, loggdata for å overvåke system-ytelse, eller lokasjonsdata brukt for leveringstjenester.

Kort sagt; analytiske data data gir innsikt og kunnskap, mens tjenestedata sikrer effektivitet og funksjonalitet.