Kontakt oss

Lagring av tilrettelagte data

Analysedata må lagres i en teknisk infrastruktur egnet for dette. Systemer for lagring og bearbeiding av operasjonelle data er spesiallaget til formålet, og det kan være uheldig å belaste de med bearbeiding og utlevering av analysedata. Det er derfor vanligvis ønskelig å ha en dedikert infrastruktur tilpasset behovet for å lagre og servere denne type data.

Sist endret: 26.02.24 Del siden:

Spesifisering og leveranse av slik infrastruktur må tilpasses hvert enkelt tilfelle og situasjon. Noen faktorer som spiller inn er hvor dataene kommer fra, hvilket sensitivitetsnivå de har, hvem som skal ha tilgang til dem og hvordan de skal distribueres og/eller konsumeres.

Det finnes ulike måter å løse dette på, og ingen fasitløsning som passer alle. KUDAF ser på muligheten for om man kan se på behovet på tvers av aktører i sektoren for å finne standardiserte og kostnadseffektive løsninger.

[KLARER VI LISTE OPP NOEN FORSLAG TIL INFRASTRUKTURER]

Noen viktige hensyn når valg av infrastruktur for lagring av analysedata skal gjøres:

• Lagringsformat
• Skalerbarhet
• Ytelse
• Tilgjengelighet og redundans
• Administrasjon av metadata
• Overvåking og administrasjon

Det må vurderes i hvilken grad eksisterende infrastruktur i virksomheten egner seg til dette, eller om nye anskaffelser er nødvendig. Ny infrastruktur for behovet krever investeringer – både ved anskaffelse og i forvaltning. Dette må planlegges for.