Kontakt oss

Registrere API i KUDAF

Dette er også et KUDAF-spesifikt punkt når det kommer til å dele analysedata.

Sist endret: 01.03.24 Del siden:

Når API-et er laget og tilgjengelig etter KUDAFs spesifikasjoner, så må API-endepunktet – nettadressen eller URL-en – registreres i Feides Kundeportal. Dette fordi KUDAF benytter Feides datadelingsfunksjonalitet for å styre tilgangen til dataene. Det gjør det også mulig for KUDAFs publikums-løsning å liste ut dataene tilbyderen har listet ut som tilgjengelige analysedata.

[Hvordan får man bruker i Feides kundeportal?]

[Hvordan registrerer man API-endepunktet]

[Skjermbilder og beskrivelse for hvordan dette skal gjøres]