Kontakt oss

Tilgjengeliggjøre data via API

Et API er en teknisk måte å kunne kommunisere med et program eller en tjeneste på. I utgangspunktet er det ikke nødvendig å tilgjengeliggjøre analysedata via et API for å kalle seg en datatilbyder, men ved å gjøre dette kan programmer og tjenester med ulike formål kommunisere og utveksle data.

Sist endret: 01.03.24 Del siden:

Når KUDAF har valgt å legge denne føringen, så handler det om at gjennom å gjøre dette så kan man på en mer standardisert og effektiv måte lage grensesnitt der en tilbyder kan åpne opp for, og stenge ned tilgang til dataene. Dette gjør også at man kan slippe en manuell jobb der noen henter og distribuere forespurte data, men gir rom for styring av tilgang til data med noen få tastetrykk. Det muliggjør også funksjonalitet som pseudonymisering av analysedata på tvers av tilbydere, dynamisk uthenting av data (f.eks. sanntidsdata fra sensorer) og å gi tidsbegrenset tilgang til datakilder.

Dette forutsetter at man etablerer API på en spesifisert måte – beskrevet av KUDAF.

Man kan nå et API via en nettadresse, eller en URL. Man får bare tilgang til dataene på nettadressen om man har en «nøkkel» som man bare kan få dersom man får innvilget tilgang fra behandlingsansvarlig. Dataene flyter i så fall direkte fra tilbyder til konsument – uten at KUDAFs systemer er i befatning med dataene.

Både metadata og data må tilgjengeliggjøres via API-et til datatilbyder.

Omfanget og kostnadene med å tilgjengeliggjøre analysedata via et API er avhengig av mengde data, hvor rådataene kommer fra og flere andre faktorer. KUDAF ønsker å jobbe konkret med tilbydere for å få mer kunnskap rundt dette.